Kweekcombinaties 2008

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Vorig jaar heb ik een aantal van mijn kweekcombinaties op de site gezet.
De reacties waren zeer positief.
Vaak werd mij gevraagd om de jongen van deze combinaties op de site te plaatsen.
Op het moment dat ik deze combinaties op de site plaats, ga ik uit van de op dat moment meest belovende combinaties.
Het is echter een vroegtijdige theoretische opzet.
Door meerdere factoren zijn uiteindelijk niet alle getoonde combinaties ook als kweekpaar ingezet.
Gedacht moet worden aan het overlijden of soms nog verkopen van een vogel,
maar ook laat de praktijk zien dat sommige koppels elkaar niet verdragen.
Koppels die niet verdraagzaam zijn ga je vanzelfsprekend uit elkaar halen en je probeert een andere combinatie.
Ook tijdens de kweek kunnen vogels overlijden, niet bevruchten, agressief zijn, niet broeden, niet voeren etc.
Tijdens de kweek spelen daarom meerde factoren een rol waardoor de oorspronkelijke kweekcombinaties herzien worden.
Het opnieuw plaatsen van ideale combinaties geeft wel een beeld van hoe ik rekening houd met type, kleur, bevedering, kopvorm enz.
Door naar mijn kweekcombinaties te kijken, kan men zich gaan afvragen waarom uitgerekend deze twee vogels door mij gecombineerd worden.
Soms kun je zien dat de uiterlijke verschijning ( fenotype) de partner bepaald.
Een lange vogel koppel je nu eenmaal beter aan een korte en een vogel met doffe veer aan een vogel met glanzende veer.
De erfelijke aanleg ( genotype ) is niet aan de combinaties te zien.
Het genotype speelt een belangrijke rol als je kweekt met verwante vogels.
Door de erfelijke aanleg van de vogels zullen sommige combinaties vraagtekens oproepen.
Zo kan een ogenschijnlijk minder mooi ogende vogel kweektechnisch erg waardevol zijn.
Ik kan niet alle kweekkoppels op de site zetten, omdat het erg veel tijd kost om van alle vogels foto’s te maken.
Daarnaast lijken veel koppels erg veel op elkaar en kreeg ik al opmerkingen dat ik dezelfde groene kuifpop meerdere keren bij een combinatie had staan.
Ik ga daarom geen tien koppels groen x groen plaatsen, vooral niet als deze erg veel op elkaar lijken.
Ik hoop dat iedereen plezier heeft aan het bezoeken van mijn site en de getoonde combinaties van 2008.
Ik wens alle vogelliefhebbers een gezond 2008 en natuurlijk een goede kweek en een succesvol tentoonstellingsseizoen.

René Alssema

1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
X
31
X
32
X
33
X
34
X
35
X

 

TOP