Kweekcombinaties 2010

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Enkele jaren plaats ik nu mijn kweekcombinaties op de site.
De reacties zijn zeer positief.
Vaak wordt mij gevraagd om de jongen van deze combinaties op de site te plaatsen.
Op het moment dat ik de combinaties op de site plaats, ga ik uit van de op dat moment meest belovende koppelingen.
Het is echter een vroegtijdige theoretische opzet.
Door meerdere factoren zijn uiteindelijk niet alle getoonde combinaties ook als kweekpaar ingezet.
Gedacht moet worden aan het overlijden of soms nog verkopen van een vogel,
maar ook laat de praktijk zien dat sommige koppels elkaar niet verdragen.
Koppels die niet verdraagzaam zijn ga je vanzelfsprekend uit elkaar halen en je probeert een andere combinatie.
Ook tijdens de kweek kunnen vogels overlijden, niet bevruchten, agressief zijn, niet broeden, niet voeren etc.
Tijdens de kweek spelen daarom meerde factoren een rol waardoor de oorspronkelijke kweekcombinatie herzien wordt.
Het tonen van ideale combinaties geeft wel een beeld van hoe ik rekening houd met type, kleur, bevedering, kopvorm enz.
Door naar mijn kweekcombinaties te kijken, kan men zich gaan afvragen waarom uitgerekend deze twee vogels door mij gecombineerd worden.
Soms kun je zien dat de uiterlijke verschijning (fenotype) de partner bepaalt.
Een lange vogel koppel je nu eenmaal eerder aan een korte en een vogel met doffe veer aan een vogel met glanzende veer.
De erfelijke aanleg ( genotype ) is niet aan de foto’s te zien.
Het genotype speelt een belangrijke rol als je kweekt met verwante vogels.
Door de erfelijke aanleg van de vogels zullen sommige combinaties vraagtekens oproepen.
Zo kan een ogenschijnlijk minder mooi ogende vogel kweektechnisch erg waardevol zijn.
Dit jaar staan al mijn op de site. oor een tekort aan mannen zijn sommige mannen meerdere kerem gekoppled.
Ik hoop dat iedereen plezier heeft aan het bezoeken van mijn site en de getoonde combinaties van 2010.

Ik wens alle vogelliefhebbers een gezond 2010 en natuurlijk een goede kweek en een succesvol tentoonstellingsseizoen.

René Alssema

1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
X
31
X
32
X
33
X
34
X
35
X
36
X
37 X
38 X
39 X
40
X
41
X
44
X
TOP