Showresultaten 2006

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Dit jaar werd wederom meegedaan aan diverse glostershows en de Bondstentoonstelling te Apeldoorn.
 
 
1.Glostershow in Shortens/Duitsland( Germany)
 
De eerste show was begin oktober in Shortens/Duitsland. Hier waren 414 glosters aanwezig.
De keurmeesters waren Marcel Verschuren uit België en dhr. Hofmann uit Duitsland.
Op deze show heb ik 12 klassen gewonnen. Er zijn uiteindelijk vier hoofdklassen. De beste corona man van de show, de beste corona pop van de show, de beste consort man van de show en de beste consort pop van de show. Uiteindelijk wordt uit deze vier kampioenen de beste gloster van de show gekozen.
Mijn groene corona pop werd beste corona pop van de show en mijn geelbonte corona man werd beste corona man van de show. De groene corona pop werd uiteindelijk verkozen tot beste gloster van de show.

K872-06-68
Jonge groene corona pop
Unflighted green corona hen
Best gloster in Show
K872-06-136
Jonge bonte corona man
Unflighted corona cock
Best corona cock in Show

 

2. De Twentse glosterdag in Haaksbergen/Nederland.
 

De tweede glostershow was de Twentse glostershow, dit jaar voor het eerst in Haaksbergen.
Hier waren ongeveer 800 glosters aanwezig. De keurmeesters waren Helmut Klok uit Duitsland,
Marcel Verschuren , Eric Vercammen uit België en Paul Schoolmeesters uit Nederland.
Van mijn glosters waren er 23 bij de beste 7 geplaatst. Groep 17 en groep 30 werden gewonnen.

K872-06-136
Jonge bonte corona man
Winnaar klasse 17
Unflighted corona cock
First in section
K872-05-163
Overjarige cinamon pop
Winnaar klasse 30
Flighted cinamon hen
First in section

 

3. De glostershow in Hoofddorp/Nederland.
 
De derde glosterhow was die van Hoofddorp. Hier waren dit jaar 861 glosters aanwezig.
De keurmeesters waren Dave Cotrell, Paul Rutland, Allan Backhouse en Kevin Stoakes.(Engeland)
De meeste van mijn ingezonden glosters waren bij de beste 7 geplaatst. Vier klassen werden gewonnen en vijf keer tweede. Bij de eindkeuring werd mijn intensieve consort man beste intensieve van de Show. 

K872-06-136
Jonge bonte corona man
Winnaar klasse 17
Unflighted corona cock
First in section
K872-06-81
Jonge bonte consort pop
Unflighted cosort hen
First in section

 

K872-05-07
Overjarige bonte cosort.
Flighted consort hen.
First in section.
K872-06- 254
Jonge intensieve man
Unflighted yellow consort cock. 
First in section
Best yellow in show

 

4. Bondsshow (National) te Apeldoorn.
 
 
 
Foto’s van klasse winnaars en andere geplaatste glosters op de shows van 2006.

 

K872-06-87
 
Jonge intensieve corona man.
Unflighted yellow corona cock.
First in section Glostershow Shortens/Germany.
Second in section Glostershow Hoofddorp. 

   

K872-06-213
 
Jonge intensieve corona pop.
Unflighted yellow corona hen.
Second in section Glostershow Shortens/Germany

   

K872-06-68
 
Jonge groene corona pop.
Unflighted green corona hen.
Beste corona pop glostershow Shortens/Duitsland
Mooiste gloster van de Show.
Best gloster in Show Shortens/Germany

 

   

K872-06-136
 
Jonge bonte corona man.
Unflighted three part dark corona cock.
Best corona cock, glostershow Shortens/Germany.
First in section Twentse glostershow.
First in section Glostershow Hoofddorp.

 

 

   

K872-06-15
 
Jonge cinamon corona pop
Unflighted cinamon corona hen.
First in section Glostershow Shortens/Germany.
Third in section Glostershow Hoofddorp.


   

K872-05-284
 
Overjarige bonte corona man.
Flighted three part dark corona cock.
Fourth in section Glostershow Hoofddorp.

 
   

K872-06-205
 
Jonge groenbonte consort pop.
Unflighted three part dark consort hen.
First in section Glostershow Shortens/germany.


   

K872-06-81
 
Jonge groenbonte consort pop.
Unflighted three part dark consort hen.
First in section Glostershow Hoofdorp.

   

K872-06-79
 
Jonge intensieve consort pop.
Unflighted Yellow consort hen.
First in section Glostershow Shortens/Germany

 

   

K872-05-163
 
Overjarige cinamon consort pop.
Flighted cinamon consort hen.
First in section Twentse glosterdag.
Second in section Glostershow in Hoofddorp.

 

   

K872-06-55
 
Jonge groenbonte consort man.
Unflighted three part dark consort cock.
Third in section Glostershow Hoofddorp.

   

K872-05-07
 
Overjarige groenbonte consort pop.
Flighted  three part dark consort hen.
First in section Glostershow Hoofddorp.

 

   

K872-06-132
 
Jonge groene consort pop.
Unflighted consort hen.
Second in section Glostershow Shortens/Germany

   

K872-06-212
 
Jonge cinamon consort pop.
Unflighted cinamon consort hen.
First in section Glostershow Shortens/Germany

   

K872-06-254
 
Jonge intensieve consort man.
Unflighted yellow consort cock.
First in section Glostershow Shortens/Germany
First in section glostershow Hoofddorp.
Best Yellow in Glostershow Hoofddorp.

   
.

K872-06-256
 
Jonge intensieve consort man.
Unflighted yellow consort cock.
Second in section Glostershow Hoofddorp.

   

K872-06-03
 
Jonge cinamon consort man.
Unflighted cinamon cock.
Second in section Glostershow Hoofddorp.

   

K872-05-66
 
Overjarige intensieve consort pop.
Flighted yellow consort hen.
Second in section Glostershow Hoofddorp.

   

K872-06-28
 
Jonge blauwe consort pop.
Unflighted blue consort hen.
Second in section Glostershow Shortens/Gemany

 


 

 

TOP