Het kweken van de cinamon gloster.

           

p>Sinds het begin van mijn glosterkweek, kweek ik altijd een aantal cinamon glosters.
Inmiddels heb ik hier meer dan veertig jaar ervaring mee. In de beginjaren probeerde ik zoveel mogelijk informatie te krijgen over het kweken van verschillende kleurvarianten.
Verhalen over de cinamonkleur kwam ik regelmatig tegen. Wat geschreven werd over deze kleur was vaak negatief. In artikelen over verschillende postuurkanaries las ik dat deze kleurfactor een aantal negatieve invloeden heeft op de verschillende rassen. De cinamonkleur zou de veerkwaliteit verminderen, zou kleinere en smallere vogels geven en zou zelfs zorgen voor grote snavels. Al deze negatieve informatie is er tot op de dag van vandaag waarschijnlijk debet aan dat bij een aantal rassen de cinamonkleur liever niet gekweekt wordt.
Maar wat is daar nu van waar? Ik heb me destijds door deze artikelen niet laten afschrikken en kweek nu al vele jaren met deze kleur. Persoonlijk vind ik deze kleur prachtig en is het een mooie verschijning tussen de vele groene en groenbonte glosters.
Zelf heb ik nooit de zogenaamde nadelen van de cinamonfactor teruggezien in mijn kweek.
Ik durf zelfs te stellen dat de beste glosters die ik gekweekt heb de cinamons waren.
Op vele glostersshows zien we grote klassen met prachtige cinamons en regelmatig wordt een cinamon uitgeroepen tot beste gloster van de show. Voor elke kleur geldt dat gezocht moet worden naar een natuurlijke, glanzende, kleurrijke en sterke veer. Er zijn inmiddels genoeg cinamons die aan deze eisen voldoen. Wat we niet bij de andere kleuren willen zien, willen we natuurlijk ook niet bij de cinamon zien. Opvallend is echter wel dat juist bij cinamons een mooie zachte veer in combinatie met veel kleur sneller te realiseren is dan bij bijvoorbeeld groene glosters.
Op glostershows zien we de laatste jaren na verhouding meer mooie cinamon corona’s dan groene corona’s. Gezien de verhoudingen qua kwantiteit is dat wel opvallend en zou je misschien de negatieve artikelen van vroeger moeten herschrijven en vermelden dat de cinamonfactor eerder een goede kuif, glans en veer geeft. Zelf ben ik daarom erg positief over deze kleur. De cinamonkleur geeft tevens mogelijkheden om andere kleuren te kweken.
Het meest bekend is de cinamon met de witte ondergrond; de zilverbruine.Genetisch gezien kan cinamon in combinatie met agaat de isabelkleur geven.
Ook in het intensief komen we de cinamon tegen. Hoe we met de cinamon moeten kweken is ook weer een verhaal apart.
Er zijn kwekers de cinamon alleen kweken over groene split mannen. Vaak wordt beweerd dat cinamon maal cinamon een slechte combinatie is. Zelf heb ik alle mogelijkheden toegepast en heb niet kunnen concluderen dat een bepaalde combinatie negatief was.
Een argument om niet te vaak cinamon x cinamon te koppelen zou het ontstaan van een te zachte bevedering kunnen zijn. Bewijzen hiervoor heb ik echter niet. Wel heb ik de ervaring dat, als je veel cinamons wilt kweken, het geen probleem is als je cinamon x cinamon koppelt. Alle jongen zijn dan cinamon. Kweek je met een split man, dan moet je afwachten of er jonge cinamons komen. Feit is dan dat alleen een deel van de poppen cinamon zal zijn, omdat bij splitmannen de kleur geslachtsgebonden doorgegeven wordt. Wil je cinamonmannen kweken, dan zul je gebruik moeten maken van een cinamonpop in combinatie mat een cinamonman of een cinamonsplit man. Cinamons kun je tevens verwachten uit de kweek met isabellen.

Om de vererving wat inzichtelijker te maken kan gebruik gemaakt worden van hetvolgende overzicht.

              

Verervingoverzicht voor groen en cinamon combinaties:

1 Man 100% groen X Pop cinamon = 100% cinamonsplitzonen Groene dochters
2 Splitman voor cinamon X Pop groen = Groene zonen en splitzonen Cinamon en groene dochters
3 Splitman voor cinamon X Cinamon pop = Groene-split en cinamon zonen Cinamon en groene dochters
4 cinamonman X cinamonpop = 100% cinamonzonen 100% cinamondochters

                   

TOP